Ledenadministratie

U wordt vriendelijk verzocht, om eventuele wijzigingen in adres, mail en/of bankrekeningnummer z.s.m. aan de ledenadministratie door te geven.

De diverse formulieren voor het verstrekken van de benodigde gegevens wanneer u lid van de vereniging wilt worden, of wijzigingen wilt doorgeven zijn te verkrijgen bij de voorzitter van de afdeling of worden u toegestuurd indien u een mail stuurt naar de ledenadministratie.

De ledenadministratie van de Blazende Veiligheid registreert van de leden alle gegevens die nodig zijn voor de vereniging.  Enkele voorbeelden;
De adres gegevens worden gebruikt voor o.a. de verstrekking van de BV-gids.
Het E-mail adres kan b.v. worden gebruikt om u snel te kunnen attenderen op bijzondere activiteiten.
De gegevens van uw bank hebben we nodig om de jaarlijkse contributie te innen.

Contributie

De Blazende Veiligheid maakt een onderscheid tussen steunende leden en actieve leden.
De contributie voor leden is als volgt samengesteld:

  • Een actief lid mag voor € 27,50 per jaar deelnemen aan de activiteiten van een of meerdere van de volgende afdelingen:
    Biljarten, Klaverjassen, Darten, Schieten, Creatief, Railrunners / Wandelen, Voetbal.
  • Voor deelname aan de afdelingen Tennis is een extra bijdrage verschuldigd.
  • ** Een actief gezinslid van een steunend lid betaalt de gewone contributie van € 27,50 voor een actief lid.
  • Kinderen tot 16 jaar kunnen geen lid worden van de vereniging. Bij een aantal afdelingen worden kinderen wel toegelaten maar alleen onder begeleiding van leden. Tenminste één van de ouders moet actief BV-lid zijn indien een kind aan BV-activiteiten meedoet.
  • Vanaf 16 jaar kan een kind lid worden zolang het kind nog bij de ouders op hetzelfde adres woont.
  • Alle leden ontvangen 10 x per jaar de BV-gids, het officiële orgaan van de vereniging.