Ledenvergadering 30 maart

De ledenvergadering op woensdag 30 maart gaat definitief door.
Aanvang 20.00 uur in het BVgebouw, Deventerstraatweg te Zwolle.

Belangrijke punten op de agenda zijn: (her)benoeming van de diverse bestuursleden, de financiële verslagen van 2019, 2020 en 2021, begroting 2022 en vacature penningmeester.
De volledige agenda en het verslag van de laatste ledenvergadering staat in de BV-gids die nog voor 30 maart in de bus ligt.