Klaverjassen

Van september tot en met april worden iedere donderdagavond in ’t BV gebouw de kaarten geschud en gedeeld. Eens per maand is er prijskaarten met leuke prijzen. En verder organiseren we eens per jaar Marathonkaarten en het Driestedentoernooi. Genoeg gelegenheid om dus een keertje een kaartje te komen leggen bij de BV.

Met ingang van 1 september beginnen we weer met activiteiten in het BV-gebouw. Er gelden binnen het BV-gebouw een aantal regels in verband met de Covid19 maatregelen. Zie onderstaand protocol.

Volg de aanwijzingen van het afdelingsbestuur en de barbediening.

Om verspreiding van het Covid19 virus te voorkomen hebben wij voor de afdeling klaverjassen de volgende regels toegevoegd aan het algemene BV protocol.

Hou je eraan uit respect voor eigen gezondheid en die van alle andere bezoekers van dit gebouw.

  1. Zijn de handen schoongemaakt en is de presentielijst en gezondheidsverklaring ingevuld?
  2. Te alle tijde 1,5 meter afstand houden
  3. We gaan aan andere tafels kaarten, maar voor we de kaarten oppakken eerst weer de handen ontsmetten
  4. Met prijskaarten graag gepast betalen
  5. Na elke ronde opnieuw de handen ontsmetten
  6. Er zijn geen zitplaatsen aan de bar, ga na het halen van de consumptie terug naar de tafel waar je zat
  7. Vanaf heden is het verplicht om je af te melden bij verhindering, dit kan bij Klaas of bij plotselinge verhindering op het laatste uur bij het algemene nummer van de BV
  8. Vertrek ordentelijk conform het BV protocol

groet van Klaas Piet en Gerrie