De BV activiteiten beginnen per 1 september 2020

Het BV bestuur heeft met alle afdelingsbestuurders besloten dat alle activiteiten bij de BV weer opgestart worden vanaf 1 september. Wel met aanpassingen vanwege de geldende maatregelen ter voorkoming van een Covid19 besmetting.

Ook in het BV-gebouw moeten we ons aan de 1,5 meter afstand houden.

Er geldt een algemeen protocol voor het BV-gebouw (zie hieronder). Daarnaast heeft iedere afdeling een eigen protocol . De protocollen zijn op de website bij de afdelingen te vinden.

Algemeen Protocol voor het BV-gebouw

Om verspreiding van het Covid19 virus te voorkomen hebben wij binnen de Blazende veiligheid de volgende regels.
Hou je eraan uit respect voor eigen gezondheid en die van alle andere bezoekers van dit gebouw.
Iedereen die verkoudheidsklachten, griepverschijnselen of benauwdheid heeft, komt niet naar de BV

Bij binnenkomst:

 1. Reinig je handen met de desinfecterende handgel op de statafel en droog ze voor het invullen van de lijst.
 2. Vul de hiernaast gelegen lijst in als je niet voor een afdelingsbijeenkomst komt. Hiermee kunnen wij als vereniging de GGD contactonderzoek steunen en voldoen we aan de wettelijke horecanormen. Na 2 weken worden de gegevens vernietigd.
  a. Datum en tijdstip van binnenkomst
  b. Naam en telefoonnummer
  c. Vink aan dat je geen van de genoemde Covid19 verschijnselen hebt.
  i. Verkoudheidsklachten
  ii. Hoesten
  iii. Benauwdheid
  iv. Verhoging of koorts
  v. Plotseling verlies van reuk of smaak zonder verstopping van de neus
  d. Heb je één van de verschijnselen? Meld je voor dat je in de BV komt af en meld je aan bij de GGD voor een Covid19 test.
 3. Kom je als lid voor een afdelingsbijeenkomst dan kun je volstaan met een presentievinkje op de lijst van de afdeling.
 4. Neem voortdurend de 1,5 meter in acht.
 5. Toiletgebruik, beneden mag er maximaal 1 persoon in de toiletruimtes zijn. Kijk of hier nog een blauwe (herentoilet) of roze (damestoilet) wasknijper op dit protocol gehecht zit. Zo nee dan zijn de toiletten bezet. Zo ja, neem dan één mee tijdens het toiletbezoek en plaats deze terug als je gereed bent.
  a. Na gebruik altijd de handen wassen met zeep en drogen met de papieren handdoekjes. Let ook even op het schonen van de wasknijper.
 6. Consumpties kunnen aan de bar worden gehaald op de plekken die ervoor gemarkeerd zijn. De barkrukken zijn verwijderd en hou de 1,5 meter in acht.
 7. Ga niet met stoelen en tafels slepen, die zijn op de juiste plaatsen neergezet door de barbediening of afdelingsbestuur.
 8. In de zaal is een statafel met desinfecterende handgel en droogdoekjes aanwezig voor regelmatige reiniging. De prullenbak voor de handdoekjes staan onder de tafel.
 9. Zodra de overheid mondkapjes en/of handschoenen verplicht stelt zijn deze regels van kracht in het BV gebouw. (nu nog niet)
 10. In het overleg van de barbediening wordt nauwkeurig vastgesteld op welke wijze drank en hapjes uitgedeeld en lege glazen en flesjes ingenomen. Zij informeren je precies hoe het werkt en hou je aan hun werkwijze.
 11. Douchen is niet toegestaan, dit conform de regels voor sportgelegenheden.
 12. Na afloop van de activiteiten van een afdeling zorgt deze voor het reinigen en desinfecteren van stoelen, tafels deurkrukken en toiletten tenzij anders afgesproken met de barbediening.
 13. Elke afdeling heeft zijn specifieke zaken nog geregeld in een eigen protocol, bovenop deze.
 14. Bij vertrek nog even de handen reinigen en dan naar huis.