Wisseling van de wacht bij de ledenadministratie

Sinds eind 2014 heb ik met veel plezier de ledenadministratie uitgevoerd voor de BlazendeVeiligheid.

Begin vorig jaar heb ik al te kennen gegeven hier mee te willen stoppen even als met het lid zijn van het hoofdbestuur.

Ondertussen is er iemand gevonden die de ledenadministratie van mij over wil nemen.

De afspraak is gemaakt dat Albert van der Kolk de administratie per 1 maart 2021 van mij over neemt.  

Ik wil iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking en hoop dat we elkaar na de corona perikelen weer kunnen treffen in het BV-gebouw.  

Het gaat jullie allen goed.  

Bert Kaman

Incasseren contributie

Binnenkort wordt weer de contributie van de BlazendeVeiligheid geïnd met een automatische incasso.

Bij sommigen ging er vorig jaar iets fout met het incasseren.

Hierbij het verzoek om:

  • Indien nodig de blokkering voor onze bankrekening wegnemen,

ons rekening nummer is: NL78 INGB 0002 1088 51

  • Zo nodig ons voorzien van het juiste banknummer, indien dit is gewijzigd.
  • Voldoende saldo op uw rekening te zetten om de betaling van de contributie mogelijk te maken.

Alvast bedankt namens het bestuur van de vereniging,

de ledenadministratie