Incasseren contributie

Binnenkort wordt weer de contributie van de BlazendeVeiligheid geïnd met een automatische incasso.

Bij sommigen ging er vorig jaar iets fout met het incasseren.

Hierbij het verzoek om:

  • Indien nodig de blokkering voor onze bankrekening wegnemen,

ons rekening nummer is: NL78 INGB 0002 1088 51

  • Zo nodig ons voorzien van het juiste banknummer, indien dit is gewijzigd.
  • Voldoende saldo op uw rekening te zetten om de betaling van de contributie mogelijk te maken.

Alvast bedankt namens het bestuur van de vereniging,

de ledenadministratie