29 oktober tennissen in de tennishal

Op zondagmiddag 29 oktober organiseren we een gezellig toernooi in de tennishal van TC91 in Stadshagen.

Wanneer: van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten:       € 7,50 p.p.

Het toernooi is open voor alle BV-leden.

In het winterseizoen 2023 – 2024 organiseren we ook nog toernooien op de volgende zaterdagavonden:

Zaterdag 2 december  2023       19.00 – 23.00 uur
Zaterdag 6 Januari 2024             19.00 – 23.00 uur
Zaterdag 3 Februari  2024         19.00 – 23.00 uur

Haltoernooi zondagmiddag 28 november

Op zondagmiddag 28 november hebben we het 2e Tennishaltoernooi van dit seizoen in de tennishal in Stadshagen. Van 13.00 tot 17.00 uur.
Kosten € 7,50 per persoon.
Opgeven bij André of Jans. Graag 2 weken voor de datum toernooi.

De toernooien worden georganiseerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen zoals het tonen van je coronapas bij toegang van de kantine.

Haltoernooi

De afdeling tennis organiseert in het winterseizoen 2021 – 2022 weer een aantal keer een tennistoernooi in de tennishal in Stadshagen.

De toernooien worden georganiseerd met inachtneming van de geldende coronamaatregelen zoals het tonen van je coronapas bij toegang van de kantine.

Zaterdag 6 November    19.00-23.00 uur
Zondag 28 November     13.00-17.00 uur
Zaterdag 22 januari        19.00-23.00 uur
Zondag 20 Februari       13.00-17.00 uur

De kosten zijn € 7,50 euro per persoon.

Graag 2 weken van te voren opgeven bij de Technische Commissie afdeling Tennis (Andre en Jans).

Wisseling van de wacht bij de ledenadministratie

Sinds eind 2014 heb ik met veel plezier de ledenadministratie uitgevoerd voor de BlazendeVeiligheid.

Begin vorig jaar heb ik al te kennen gegeven hier mee te willen stoppen even als met het lid zijn van het hoofdbestuur.

Ondertussen is er iemand gevonden die de ledenadministratie van mij over wil nemen.

De afspraak is gemaakt dat Albert van der Kolk de administratie per 1 maart 2021 van mij over neemt.  

Ik wil iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking en hoop dat we elkaar na de corona perikelen weer kunnen treffen in het BV-gebouw.  

Het gaat jullie allen goed.  

Bert Kaman

Vernieuwd coronaprotocol afdeling tennis

Naar aanleiding van de op 13 oktober aangekondigde gedeeltelijke lockdown en de sluiting van de horeca, inclusief terrassen, is het protocol voor de afdeling tennis bijgewerkt.
Het BV-gebouw is gesloten en is ook niet toegankelijk voor toiletbezoek. Verder is ook het terras bij de afdeling tennis gesloten.
Een potje tennis is toegestaan maar even gezellig bijpraten onder het genot van een kopje koffie mag voorlopig niet.
Het bijgewerkte protocol is te vinden op de pagina van de afdeling tennis.

Dubbeltennis toegestaan

Bij de persconferentie van 13 oktober gaf premier Rutte als voorbeeld voor sporten aan dat dubbelen bij tennis niet toegestaan zou zijn. De KNLTB heeft hierover overleg gehad met het Ministerie van VWS. Uit dit overleg is het volgende gekomen:
Dubbelen bij tennis kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de baan.
Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand.

Vermijd fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.
Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.
Verlaat de baan direct na het spelen / trainen.
Ga niet langs de baan zitten als daar anderen aan het spelen zijn.
Even uitrusten op het terras is toegestaan mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
Gezellig met elkaar een drankje nuttigen op het terras is niet toegestaan. Ook niet met zelf meegenomen koffie/thee/frisdrank/water.

Het BV-gebouw is in ieder geval tot 14 november helemaal gesloten.
Er is dus geen toegang tot toiletten, douches en kleedkamers.

Zie ook het bijgewerkte coronaprotocol van de afdeling tennis

Haltoernooi 11 januari

Op zaterdag 11 januari organiseert de afdeling tennis een nieuwjaarstoernooi in de tennishal bij TC91 in Stadshagen.
Tijd: 19.00 uur – 23.00 uur
Kosten deelname:
€ 7,50 voor leden van de BV / € 10,00 voor introducees.

Opgave bij de technische commissie of via de mail: avos.1@home.nl