Biljarten

Op de 1e verdieping van het BV-gebouw is een biljartzaal met vier prachtige
wedstrijdbiljarts, leuke zitjes en een gezellige bar waar u nagenoeg iedere dag terecht kunt.
Op dinsdag en donderdag heeft de afdeling Biljarten haar clubavonden.
Leden hebben de mogelijkheid om buiten de clubavonden om een potje te biljarten.

Er mag, met inachtneming van de Covid19 maatregelen, weer gebiljart worden bij de BV.
Om verspreiding van het Covid19 virus te voorkomen houden wij ons bij de afdeling biljarten aan de volgende regels:

 1. Was je handen voor binnenkomst in de zaal;
 2. Ballen, banden en hulpstukken worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd.
 3. Bij de aanvang en na afloop van een partij worden geen handen geschud.
 4. Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel.
 5. Als er toch een keu en krijt van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden.
 6. Een speler kan ervoor kiezen voor en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
 7. Er staat altijd maar één speler aan de tafel.
 8. Als er geen arbiter aan de tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of eigen smartphone.
 9. De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en tafel. Pas als die is gaan zitten mag de tegenstander opstaan en de beurt volgen.
 10. Toiletten dienen na ieder gebruik te worden gedesinfecteerd met de aanwezige middelen.
 11. Vertrek ordentelijk conform het BV protocol.