Wisseling van de wacht bij de ledenadministratie

Sinds eind 2014 heb ik met veel plezier de ledenadministratie uitgevoerd voor de BlazendeVeiligheid.

Begin vorig jaar heb ik al te kennen gegeven hier mee te willen stoppen even als met het lid zijn van het hoofdbestuur.

Ondertussen is er iemand gevonden die de ledenadministratie van mij over wil nemen.

De afspraak is gemaakt dat Albert van der Kolk de administratie per 1 maart 2021 van mij over neemt.  

Ik wil iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking en hoop dat we elkaar na de corona perikelen weer kunnen treffen in het BV-gebouw.  

Het gaat jullie allen goed.  

Bert Kaman

De Nieuwjaarsreceptie van de BV

Was zaterdag 4 januari 2020 vanaf 15.00 uur,

De belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie was ook dit jaar weer groot!

Wel 100 leden en vrienden waren aanwezig en wensten elkaar een mooi en gezond nieuwjaar toe en ca 90 gasten schoven vervolgens aan bij het buffet.

 

37e OPEN NS-DARTTOERNOOI

WANNEER: ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019

AANVANG: 11:00 UUR

ZAAL GEOPEND VANAF: 10:00 UUR

EINDE INSCHRIJVING: 10:45 uur 

OPGEVEN = MEEDOEN, Vol = Vol

SINGLE TOERNOOI: BEKERPRIJZEN EN HF

KOSTEN: €5,-

MAX. AANTAL DEELNEMERS: 64

AANMELDEN: DARTTOERNOOI.BV@GMAIL.COM

LOCATIE: ‘BLAZENDE VEILIGHEID’ , DEVENTERSTRAATWEG 28 TE ZWOLLE

Voorzitter verkiezing & BBQ afd. Blauwe Engel

Sinds januari 2019 blijkt dat dit een bijzonder jaar wordt voor de afdeling Blauwe Engel.
Ten eerste omdat we door de financiële positie onze dagtrip in het voorjaar hebben moeten wijzigen in een WOK middag bij het PEC stadion.

Verder weten sinds kort dat onze voorzitter wegens zijn gezondheid stopt met zijn werkzaamheden en dat betekent dat op niet al te lange termijn er iemand deze taak moet overnemen. Hierbij dus de oproep omwille van het voortbestaan van de club, om na te denken of je deze functie wilt overnemen. Het bestuur organiseert daarom op;

vrijdag 30 augustus 2019 een BBQ in het BV-gebouw aan de Deventerstraatweg 28        Aanvang 15.00 uur.

Voorafgegaan door een korte vergadering met o.a. als doel een nieuwe voorzitter te kiezen.

Aanmelden voor de BBQ kan tot vrijdag 23 augustus a.s. en bij voorkeur bij Henk of anders Paul.
Tevens aangeven met hoeveel personen je komt en eventuele wensen t.a.v een vegetarisch pakket opgegeven.

Met vriendelijke groet namens het bestuur
P. Eggengoor      
P. Gortworst      
H. v. Randeraat
 

Incasseren contributie

Binnenkort wordt weer de contributie van de BlazendeVeiligheid geïnd met een automatische incasso.

Bij sommigen ging er vorig jaar iets fout met het incasseren.

Hierbij het verzoek om:

  • Indien nodig de blokkering voor onze bankrekening wegnemen,

ons rekening nummer is: NL78 INGB 0002 1088 51

  • Zo nodig ons voorzien van het juiste banknummer, indien dit is gewijzigd.
  • Voldoende saldo op uw rekening te zetten om de betaling van de contributie mogelijk te maken.

Alvast bedankt namens het bestuur van de vereniging,

de ledenadministratie

Betaling contributie BV.

Van de ledenadministratie.

Het is steeds meer gebruikelijk dat betalingen automatisch worden geïnd.

Ook bij de BlazendeVeiligheid proberen we de contributies allemaal via automatische incasso te innen. Dit maakt het voor ons als vereniging eenvoudiger en goedkoper.

Nieuwe leden betalen al vanaf het moment van inschrijving per automatische incasso.

Van de bestaande leden zijn er nog 17 die niet per incasso betalen.

Hierbij het verzoek aan deze 17 leden om de ledenadministratie een ingevuld machtigingsformulier toe te zenden. Mocht u het met een betaling niet eens zijn, dan kunt u deze altijd nog binnen 8 weken terug laten storten.

Het formulier voor het afgeven van de machtiging kunt u krijgen via uw afdeling, of in de kantine van het BV-gebouw. Of u kunt het hieronder zelf downloaden.

Mocht u absoluut GEEN machtiging willen verstrekken, stuurt u mij dan in ieder geval een mail, zodat ik uw mailadres heb. Dit kan ik dan gebruiken om u uw nota voor het lopend contributiejaar te sturen. Anders moet uw contributie worden verhoogd met de porto kosten.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De ledenadministratie, Bert Kaman

ledenadministratie@blazendeveiligheid.nl