Ereleden


Berry van Duuren
Henk Morsink
Johan Wink


Super BV'er


2002 Meintje Dozeman
2003 Gerrie Elsinga
2004 Jacob de Vries
2005 Jan Dekker 
2006 Nico kropman
2007 Andre Vos
2008 Gerrit Mulder en Dick Schiphorst
2009 Piet en Janna Krans
2010 Chris Wagenmakers

Alles over het lidmaatschap van de BV

Informatie over het lidmaatschap

De BV kent actieve leden, steunende leden en gezinsleden. 
Steunende leden zijn niet actief in een afdeling maar zijn welkom op activiteiten die voor alle leden georganiseerd worden zoals feestavonden en natuurlijk de ledenvergadering. Actieve leden zijn actief in een of meerdere afdelingen. Gezinsleden zijn ook actieve leden, zijn zelf meestal niet werkzaam bij NS maar wonen in het zelfde gezin als een NS-medewerker die lid is van de BV (echtgenoten en kinderen dus).

Wat kost het lidmaatschap van de BV?

De contributie voor Steunende leden, actieve leden en gezinsleden zijn verschillend. Daarnaast betalen leden van de afdelingen Tennis en biljarten een extra bijdrage.
Klik hier voor meer informatie over de contributie.

Adreswijziging

Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres svp zo spoedig mogelijk aan ons door via het wijzigingsformulier.

Lid worden?

Download de formulieren die te vinden zijn in het blokje "Lid worden" links op deze pagina.

De BV gids

Leden van de BV ontvangen 10 x per jaar het verenigingsblad, de BV-gids, in de bus.
Dit blad wordt bij de meeste leden door vrijwilligers in de brievenbus gegooid. Leden die in een gebied wonen waar geen bezorger is ontvangen de BV-gids via de dienstpost of TNT-post.
De digitale BV-gids vindt u onder het tabblad "Archief".

De statuten

Via deze link vindt u de statuten van de vereniging.